De Lions

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn:

externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

De Internationale Lions organisatie

De basis voor de Lions werd in 1917 gelegd door de 38-jarige zakenman Melvin Jones uit Chicago. Hij enthousiasmeerde de leden van zijn business club om hun talenten ook in te zetten om de samenleving te verbeteren. Het leidde tot de oprichting van de Association of Lions Clubs op 7 juni 1917 in Chicago. In de jaren 1950 en 1960 groeide de organisatie gestaag, met nieuwe clubs in Europa, Azië en Afrika. De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 in Amsterdam. De internationale Lions organisatie zet zich voor een aantal wereldwijde projecten in zoals:

  • Sight First. Het bestrijden van oogziekten, het opzetten van oogzorg, het trainen van oogzorgprofessionals en het ontwikkelen van een duurzame visie op de oogzorg.

     Lions Clubs International

  • De jeugd. Alle jongeren verdienen een opleiding, zorg en een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Met Lions Quest leren kinderen samen te werken, zich positief te ontwikkelen en dienstbaarheid aan de samenleving.

  • Noodhulp bij rampen. Lions zijn vaak een van de eerste die hulp bieden bij een ramp.

  • Humanitaire hulp. Lions werken aan mondiale gezondheidsaspecten zoals de bestrijding van  mazelen en diabetes en de ondersteuning van mensen met een beperking om een zelfstandiger leven te leiden. 

Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen Lions. Elke Lion is lid van één van de 46.000 lokale Lionsclubs. De internationale organisatie is per land georganiseerd. Elk land is opgedeeld in districten. Nederland kent 6 districten. In totaal bevinden zich in Nederland … Lionsclubs.

 

 

"WE SERVE"